Nowy_obraz__22_.JPG

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

 

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie oraz Prezes Oddziału ZNP w Garwolinie zapraszają na konferencję powiatową nt. „Aktualne problemy z wdrażaniem reformy kształcenia zawodowego”, która odbędzie się 3 czerwca 2013 r. o godz. 1400 w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem.

Patronat honorowy nad konferencją objął Pan Marek Chciałowski, Starosta Powiatu Garwolińskiego.
Program konferencji:
1. Otwarcie konferencji.
2. Reforma kształcenia zawodowego a wyposażenie szkół – referują dyrektorzy szkół zawodowych.
3. Jak pozyskać środki finansowe na wyposażenie szkół? –Pani Ewa Kruk Konikowska, Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN.
4. Programy nauczania w szkołach zawodowych, w tym w szkołach rolniczych, Pan Marek Rudziński KCER w Brwinowie.
5. Podsumowanie konferencji.
Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 27 maja 2013 r. pod nr tel.(25) 682-29-43 lub (25) 682-30-40.
Z wyrazami szacunku

 

Nowy_obraz__23_.JPG