Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Garwolin

Zaproszenie na konferencję

 

 

Życzenia wielkanocne

 

 

Opinia w sprawie prowadzenia zajęć w szkole w formie wolontariatu

 1. W ostatnim czasie pojawiają się próby zastępowania pracy nauczycieli w ramach realizacji zajęć wskazanych w treści art. 109 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – dalej u.p.o. (tj. zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów) pracą wolontariuszy podejmowaną na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

Więcej…

 

Awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2018 r.

kn.jpg

 

Poprawiony (czwartek, 07 grudnia 2017 03:01)

Więcej…

 

Życzenia

DEN.jpg

Poprawiony (piątek, 13 października 2017 23:28)

 
Polecamy